VEKOP-7.3.3-17 Digitális környezet a köznevelésért elnevezésű, Európai Uniós, nyertes pályázat részese a Szigethalmi Szent István Általános Iskola

Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ támogatási kérelmet nyújtott be 2017 nyarán, a VEKOP-7.3.3. „Digitális környezet a köznevelésért elnevezésű Európai Uniós pályázati felhívásra, mely 2018 szeptemberében 108.357.191 Ft támogatásban részesült.

A  pályázat címe: A digitális fejlődés segítése fejlődésre nyitott iskolákban.

A projekt időtartama 3 év.

Kezdete: 2018. szeptember 1.

Vége: 2021. augusztus 31.

A pályázat kapcsán egy olyan projekt valósul meg az intézményekben, melynek célja a készségek fejlesztése, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a köznevelési rendszer esélyteremtő szerepének javítása, a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődése, tartalmi, módszertani fejlesztések megvalósítása, az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés és az egyenlőtlenségek csökkentése az egész életen át tartó tanulás érdekében.

A projektben az alábbi 4 intézmény vesz együttműködve részt:

 • Szigethalmi Szent István Általános Iskola;
 • Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola;
 • Tököli Weöres Sándor Általános Iskola
 • Baktay Ervin Gimnázium, Dunaharaszti

 

A 4 iskolában összesen 49 pedagógus jut új ismeretekhez 7  továbbképzésen.

A tanultakból a 4 iskolában előreláthatólag legalább 800 gyerek profitál majd.

Iskolánkban 11 pedagógus, 1 intézményvezető-helyettes, 2 műszaki dolgozó vesz részt és közel 200 tanuló.

A modulok a következők:

 • Geomatech
 • Digitális tábla alkalmazása
 • Digitális és interaktív eszközök, szoftverek és tananyagok gyakorlati alkalmazása az oktatásban
 • Az olvasástechnika, szövegértés és szövegalkotás kompetencia fejlesztését segítő korszerű tanítási, tanulási módszerek, eljárások, technikák
 • IKT kompetenciákat fejlesztő eszközrendszer
 • Pedagógusok IKT kompetenciáinak fejlesztése
 • Felkészítés a Nemzeti Köznevelési Portál (NKP) használatára

 

Intézményünk közel 4,5 millió Ft értékben jutott új informatikai eszközökhöz a pályázat révén.

 

Fontosnak tartjuk a sajátos nevelési igényű (SNI), a fogyatékossággal élő, a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók (BTM) fejlesztését, valamint a tehetséges diákok támogatását, képességeik kibontakoztatását is. Ezt tudjuk segíteni a pályázat keretén belül megvásárolt projektorok, U-pointerek, laptopok használatával.

 

 

A pályázatról részletesen a fenntartó oldalán olvashat.

 

Dala Gyöngyi

igh., projekt koordinátor