VEKOP projekt bemutatása

A projekt azonosítószáma: VEKOP-7.3.3-17-2017-00005
A projekt címe: A digitális fejlődés segítése fejlődésre nyitott iskolákban.
Kedvezményezett neve: Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
A szerződött támogatási összeg: 108 357 191 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt időtartama: 2018.09.01 – 2021.11.29.

Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ támogatási kérelmet nyújtott be 2017 nyarán, a VEKOP-7.3.3. „Digitális környezet a köznevelésért elnevezésű Európai Uniós pályázati felhívásra, mely 2018 szeptemberében 108.357.191 Ft támogatásban részesült.

A pályázat kapcsán egy olyan projekt valósult meg az intézményekben, melynek célja a készségek fejlesztése, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a köznevelési rendszer esélyteremtő szerepének javítása, a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődése, tartalmi, módszertani fejlesztések megvalósítása, az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés és az egyenlőtlenségek csökkentése az egész életen át tartó tanulás érdekében.

A projektben az alábbi 4 intézmény együttműködve vett részt:

 • Szigethalmi Szent István Általános Iskola;
 • Ráckevei Árpád Fejedelem Általános Iskola;
 • Tököli Weöres Sándor Általános Iskola
 • Baktay Ervin Gimnázium, Dunaharaszti

A 4 iskolában összesen 49 pedagógus jutott új ismeretekhez 7  továbbképzésen.

A tanultakból a 4 iskolában több mint 800 gyerek profitált.

Iskolánkban 11 pedagógus, 1 intézményvezető-helyettes, 2 műszaki dolgozó vett részt és több mint 200 tanulót érintett.

A modulok a következők:

 • Geomatech
 • Digitális tábla alkalmazása
 • Digitális és interaktív eszközök, szoftverek és tananyagok gyakorlati alkalmazása az oktatásban
 • Az olvasástechnika, szövegértés és szövegalkotás kompetencia fejlesztését segítő korszerű tanítási, tanulási módszerek, eljárások, technikák
 • IKT kompetenciákat fejlesztő eszközrendszer
 • Pedagógusok IKT kompetenciáinak fejlesztése
 • Felkészítés a Nemzeti Köznevelési Portál (NKP) használatára

Intézményünk közel 4,5 millió Ft értékben jutott új informatikai eszközökhöz a pályázat révén.

Fontosnak tartjuk a sajátos nevelési igényű (SNI), a fogyatékossággal élő, a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók (BTM) fejlesztését, valamint a tehetséges diákok támogatását, képességeik kibontakoztatását is. Ezt tudjuk segíteni a pályázat keretén belül megvásárolt projektorok, U-pointerek, laptopok használatával.

A pályázatról részletesen a fenntartó oldalán olvashat.

 

Dala Gyöngyi
igh., projekt koordinátor